Професионална гимназия по техника и строителство "Михаил Василиевич ломоносов"

Актуални новини

ПРОЕКТЪТ НА ПГ по ТС „М. В. ЛОМОНОСОВ „ПОВИШАВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ СТАЖ В ИСПАНИЯ“ БЕ ОТЛИЧЕН СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА ЦЯЛОСТНО ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“ беше сред организациите, отличени със сертификат за качество за успешно изпълнение на проект по Програма „Еразъм+“ на официалната церемония при провеждане на конференцията „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“-„Changing lives, Opening minds“, проведена в Интер Експо Център в София и открита от г-жа Мария Габриел–Еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

Наградата бе връчена от г-жа Моника Панайотова, заместник-министър на българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г, която пожела на училището да развива  опита  си  в областта на младежката  мобилност и европейско сътрудничество.

Проектът се реализира в рамките на ключова дейност KA1 -Образователна мобилност за граждани, сектор Професионално образование и обучeние, а партньор на училището беше организацията Esmovia Training and Mobility от Валенсия. Приемащи работодатели на 20-те участници в проекта  бяха 12 фирми от Валенсия от областта на IT сектора и мебелната индустрия. По време на мобилността  с  учениците  бяха г-жа Галина Георгиева и инж. Минко Минков. Проектът даде възможност на учениците за ефективно професионално обучение и мобилност, съчетана с работа, а вълнуващите преживявания във Валенсия – възможност да израснат, като придобият опит да се справят в нова и непозната среда.

12 клас

11 клас

10 клас

9 клас

8 клас

Професия Програмист

Зрелостниците от специалности в гимназия Ломоносов получиха дипломите си

Зрелостниците от специалности Компютърна техника и технологии и Строителство и архитектура на Професионална гимназия Ломоносов получиха днес  своите  документи за успешно приключване на обучението в училище
Зрелостниците  избраха за втора матура изпитите за придобиване на професия, оценката от която се вписва както вдипломата за средно образование,  така и в свидетелството  за придобиване на професионална квалификация по съответната професия, които учениците получиха заедно с дипломата си.
Всички ученици от випуска положиха успешно държавния зрелостен изпит по Български език и литература и се справиха отлично на  Държавните изпити по теория и практика на професията.
Учениците, получили най-високи резултати бяха удостоени с наградата на Педагогическия съвет на училището. 11  ученици от випуска завършват гимназията с Европас сертификати, удостоверяващи тяхната практика в Англия или  Германия  по образователната програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Нужна е ранна професионална ориентираност на учениците, смята директорът

План прием

2017
Специалности:

Пишете ни

Може да ни пишете за всичко :)