Професионална гимназия по техника и строителство "Михаил Василиевич ломоносов"

Актуални новини

12 клас

11 клас

10 клас

9 клас

8 клас

Професия Програмист

Зрелостниците от специалности в гимназия Ломоносов получиха дипломите си

Зрелостниците от специалности Компютърна техника и технологии и Строителство и архитектура на Професионална гимназия Ломоносов получиха днес  своите  документи за успешно приключване на обучението в училище
Зрелостниците  избраха за втора матура изпитите за придобиване на професия, оценката от която се вписва както вдипломата за средно образование,  така и в свидетелството  за придобиване на професионална квалификация по съответната професия, които учениците получиха заедно с дипломата си.
Всички ученици от випуска положиха успешно държавния зрелостен изпит по Български език и литература и се справиха отлично на  Държавните изпити по теория и практика на професията.
Учениците, получили най-високи резултати бяха удостоени с наградата на Педагогическия съвет на училището. 11  ученици от випуска завършват гимназията с Европас сертификати, удостоверяващи тяхната практика в Англия или  Германия  по образователната програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Нужна е ранна професионална ориентираност на учениците, смята директорът

План прием

2017
Специалности:

Пишете ни

Може да ни пишете за всичко :)