28.11.2016

12а

През учебната 2017/2018 година предстои да завършат своето образование учениците от 12 а клас, които се обучават по специалност „Компютърна техника и технологии“