28.11.2016

В 9 а клас през учебната 2017/2018 година се обучават ученици по две специалности: Компютърна техника и технологии. Мебелно производство – дуално обучение. Класен ръководител: Галина Георгиева