28.11.2016

8 a

През настоящата учебна 2017/2018 година в 8 а клас се обучават ученици от две специалности, които са особено актуални и значими: „Компютърна техника и технологии“ и „Програмно осигуряване“. Класен ръководител: инж. Наталия Жекова