Мебелно производство – дуално обучение

Професия: Техник-технолог в дървообработването;
Специалност: Мебелно производство /дуално обучение/

 

 

 • Учението по професията се осъществява по  в рамките на българо-швейцарския проект „ДОМИНО“ („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“ и се подкрепя от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и  13 фирми с предмет на дейност в областта на мебелното производство от град Добрич.
 • Извършва се в дуална форма на обучение за 4 годишен срок  (9 до 12 клас )
 • В 9 и 10 клас В 9 и 10 клас учениците получават целеви стипендии по проект Домино.
 • В 11 и 12 клас учениците се обучават теоретично по 2 дни седмично в училище, а през останалите 3 дни се назначават на  работа в конкретна фирма,  която  им изплаща  възнаграждение в размер на е90% от минималната работна заплата.
 • Обучението включва придобиване на

ЗНАНИЯ ЗА:

 • конструктивните особености на видовете мебел и видовете материали и мебелен обков и конструктивните съединения на детайлите и агрегатите
 • изработвана на конструктивни скици, чертежи и спецификация на материалите, въздeйствието на цветове, линии и форми в общия изглед на изделието
 • знания за  презентиране, обосновка  и защита на  идеен проект,  компютърни програми за чертане и програмни продукти за съставяне на разкрой на мебелни плочи
 • устройството, функциите и възможностите на дървообработващите машини, инструменти и съоръжения и принципа на работа и предназначението на МАШИНИ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ

УМЕНИЯ ЗА:

 • за технологията на производство и машините и новостите в сферата на производство на мебели в европейски и световен мащаб
 • разчитане на конструкторска  и  технологична документация
 • работи с различни видове дървообработващи машини, инструменти и съоръжения и МАШИНИ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ
 • работи с различни видове измервателни  инструменти и уреди
 • сравнява и оценява качеството на  използваните материали, изработените детайли
 • и конструктивни съединения съобразно параметрите заложени в конструкторската документация

http://dobrudjabg.com/novina/v-gimnaziq-lomonosov-zapochva-dualno-obuchenie-po-profesiq-mebelno-proizvodstvo/31529-

5430101-8kl_дуално трета степен

5430101-8kl-дуално трета мебелно след 8

Scroll to Top