24.11.2016

Обучение

Дневна форма форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

Дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители,
от 16.03.2020/понеделник/ учебните занимания ще бъдат в електронна форма.Работим по утвърденото седмично разписание на всяка паралелка за втория учебен срок, но с променен дневен режим:
1.
08:30
09:00
2.
09:10
09:40
3.
09:50
10:20
4.
10:30
11:00
5.
11:10
11:40
6.
11:50
12:20
7.
12:30
13:00
За сега основно ще работим със създадените за всеки клас фейсбук групи за дистанционно обучение. В тях преподавателите ще влизат във времето, когато започва техния час и ще публикуват електронните уроци, задачи, указания и други. Учениците са длъжни да влизат в тези групи по време на часовете за да се запознават с публикуваната информация и да следват указанията на учителя! Комуникацията между учители, ученици и родители става чрез коментари на публикациите, онлайн/телефонни разговори или онлайн чатове.
Необходимо е родителите да контролират, дали децата им изпълняват поставените дистанционно задачи и указания.
Бъдете здрави!
Заедно ще се справим!
График за обучението може да намерете тук: Дистанционно обучение – график