17.11.2016

План-прием

ПЛАН-ПРИЕМ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Прием на ученици след завършено основно образование, дневна форма:

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

✓ заявление за участие в класиране (по образец);
✓ копие от свидетелство за завършено основно образование – само за ученици, които са придобили основно образование преди годината на кандидатстване;
✓ копие от удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2;
✓ копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар на ученика, с което се удостоверява, че заявените като желания специалности от професии не са противопоказни за здравословното им състояние (за кандидатите за специалности от професии);

Подаването на заявление за участие в първи и в трети етап на класиране се осъществява по електронен път (online).

Варианти за подаване на заявление:
Първи вариант — самостоятелно подаване (от родител и ученик)
Осъществява се самостоятелно от ученик и родител от всяко устройство с достъп до интернет, по което и да е време от денонощието, в определените срокове за подаване на документи. Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа и индивидуален код за достъп, които са посочени в служебната бележка за явяване на изпити и с резултатите от изпитите.
За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното в електронната страница на РУО – Добрич указание.

Втори вариант – със съдействието на длъжностни лица в училище-гнездо, определено със заповед на началника на РУО – Добрич за прием на документи, които ще бъдат оповестени в сайта на РУО- Добрич до 5 юли 2022 г.

Балообразуване:

               1.

        523010   Професия: Техник по комуникационни  системи

        5230105 Специалност:Оптически комуникационни системи системи – 0.5 паралелки, 13 ученици с разширено изучаване на чужд език – Английски език

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: I предмет – Английски език; II предмет – Технологии и предприемачество

Резултати от НВО: Български език и литература – х3

                                    Математика – х1

        481010 Професия: Програмист

        4810101 Специалност: Програмно осигуряване – 0.5 паралелки, 13 ученици, разширено изучаване на чужд език – Английски език

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: I предмет – Английски език; II предмет – Технологии и предприемачество

Резултати от НВО: Български език и литература – х3

                                 Математика – х1

                 2.

         525010 Професия: Техник на транспортна техника

         5250104 Специалност:Електрически превозни средства – 0.5 паралелки, 13 ученици

без разширено и без интензивно изучаване на чужд език – Английски език

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: I предмет – Физика и астрономия; II предмет – Технологии и предприемачество

Резултати от НВО: Български език и литература – х3

                                    Математика – х1

         522010 Професия: Електротехник

         5220108 Специалност: Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника – 0.5 паралелки, 13 ученици; без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – Английски език

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: I предмет – Физика и астрономия; II предмет – Технологии и предприемачество

Резултати от НВО: Български език и литература – х3

                                    Математика – х1

                 3.

         214010 Дизайнер

         2140110 Промишлен дизайн  – 0.5 паралелки, 13 ученици  – дуална система на обучение; без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – Английски език

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: I предмет – Изобразиелно изкуство; II предмет – Технологии и предприемачество

Резултати от НВО: Български език и литература – х3

                                    Математика – х1

          521010 Професия: Машинен техник

          5210105 Специалност:Машини и системи с ЦПУ- 0.5 паралелки, 13 ученици – дуална система на обучение; без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – Английски език

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование: I предмет – Физика и астрономия; II предмет – Технологии и предприемачество

Резултати от НВО: Български език и литература – х3

                                    Математика – х1

СРОКОВЕ:

Съгласно Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 г. след основно образоване (завършен VІІ клас)

КласиранеДокументиРезултатиЗаписване
I етап05-07.07.2022 г.до 12.07.2022 г.13-15.07.2022 г.
II eтап13-16.07.2022 г.до 20.07.2022 г.21-22.07.2022 г.
III етап26-27.07.2022 г.до 29.07.2022 г.01-02.08.2022 г.

Записване на класираните ученици:

Учениците се записват в VIII клас в училището, в което са приети, като подават следните документи:
✓ Заявление до директора на училището (по образец);
✓ Оригинал на свидетелството за основно образование;
✓ Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (за приетите за специалности от професии);

Ако кандидатът е приет по първо желание и не се запише в рамките на посочените срокове, губи мястото си и ще може да участва в трети етап на класиране с ново заявление, в което пренарежда желанията си съобразно свободните места !!!!!
Ако кандидатът е приет по второ или следващо желание, но не се запише, а желае да участва във втори етап на класирането, подава заявление за участие във втори етап на класиране, без да има право да пренарежда желанията си и може да се класира на мястото си от първо класиране, или по по-предно свое желание. Заявлението за участие във втори
етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е класиран на първи етап.
Учениците, които не са приети (класирани) на първи етап на класиране участват автоматично във втория етап на класиране.
Наредба и дейности