Образуване на бал за кандидатстване

• Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
• Удвоения брой точки от теста по математика;
• Оценките превърнати в точки от документа за завършен 7 клас;

  •   за специалностите с разширено изучаване на английски език

-английски език и математика;

  • за специалностите без разширено изучаване на английски език;

-математика и технологии;

 

Scroll to Top