13.02.2017

Прием след завършен седми клас

Дневна форма на обучение:

план-прием след завършен седми клас

Компютърна техника и технологии- 13 ученици (с разширено изучаване на английски език )
Строителство и архитектура – 13 ученици (с разширено изучаване на английски език )

Програмно осигуряване -13 ученици (без разширено изучаване на английски език)

Производство на мебели – 13 ученици (без разширено изучаване на английски език)

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ-ТЕСТ:
• Български език и литература – 21  май 2018

• Математика – 23 май 2018