Еразъм +

Oтзиви от участници в проект
„ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В ОБЛАСТТА НА IT- ТЕХНОЛОГИИТЕ
В РЕАЛНАТА РАБОТНА СРЕДА НА ИРЛАНДИЯ“
ДЪБЛИН – 01.02.2020 ДО 22.02.2020
Проектът е финансиран по Програма „Еразъм +” на ЕС, Ключова дейност 1“ Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ по Договор № 2019-1-BG01-KA102-062114

ПРОЕКТЪТ НА ПГ по ТС „М. В. ЛОМОНОСОВ „ПОВИШАВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ СТАЖ В ИСПАНИЯ“ БЕ ОТЛИЧЕН СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА ЦЯЛОСТНО ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“ беше сред организациите, отличени със сертификат за качество за успешно изпълнение на проект по Програма „Еразъм+“ на официалната церемония при провеждане на конференцията „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“-„Changing lives, Opening minds“, проведена в Интер Експо Център в София и открита от г-жа Мария Габриел–Еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

Наградата бе връчена от г-жа Моника Панайотова, заместник-министър на българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г, която пожела на училището да развива  опита  си  в областта на младежката  мобилност и европейско сътрудничество.

Проектът се реализира в рамките на ключова дейност KA1 -Образователна мобилност за граждани, сектор Професионално образование и обучeние, а партньор на училището беше организацията Esmovia Training and Mobility от Валенсия. Приемащи работодатели на 20-те участници в проекта  бяха 12 фирми от Валенсия от областта на IT сектора и мебелната индустрия. По време на мобилността  с  учениците  бяха г-жа Галина Георгиева и инж. Минко Минков. Проектът даде възможност на учениците за ефективно професионално обучение и мобилност, съчетана с работа, а вълнуващите преживявания във Валенсия – възможност да израснат, като придобият опит да се справят в нова и непозната среда.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————

 

Медиите за нас:

– Ученици от гимназия “Ломоносов” провеждат стаж във фирми в Лондон

– УЧЕНИЦИ НА ПГ ПО МТЕ „М. В. ЛОМОНОСОВ” – НА СТАЖ В ЕВРОПА

Ученици от ПГМЕ “М.В.Ломоносов” се завърнаха от стаж в Лондон

Брошура:

Презентация:

Снимки:

 

 

Scroll to Top