Обществен съвет

ПОКАНА ОС 2

Писмо- покана

ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

ИЗВАДКА ОТ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАПОВЕД ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ЗАПОВЕД ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Scroll to Top