ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ден на ученическото самоуправление се проведе днес в Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“. Денят бе открит с радиопредаване, в което взеха участие Радослав от ІХБ и Анатоли от ХІА клас. Те запознаха своите съученици с фактите около отбелязването на 9 май като Ден на Европа, олицетворяващ идеологията за хората, обединени като братя. Прозвучаха европейският и националният химн. 9 май традиционно се провежда като Ден на ученическото самоуправление в гимназия „М. В. Ломоносов“. Учителите и учениците смениха местата си, а целта бе възпитаниците на гимназията да погледнат от друг ъгъл на живота в училище, да почувстват колко важно и отговорно е всяко излизане пред дъската за преподаване на уроците. В ролята на директор се превъплъти Радослав Райнов от ІХБ клас, председател на Ученическия парламент. Той заяви, че съвместно с директора г-жа Юлиана Дикова е наблюдавал урок по български език и литература в VІІІБ клас и е извършвал контролна дейност по училищната документация. Смята, че дейността на директора е изключително отговорна. В края на учебния ден се проведе заседание на Ученическия парламент. Г-жа Ивелина Иванова направи отчет за Деня на ученическото самоуправление, като заяви, че всички участници – ученици, учители и служители, са се отнесли отговорно и денят е преминал успешно. 

Scroll to Top