28.11.2016

10а

В 10 а се обучават ученици по специалност „Компютърна техника и технологии“ . Класен ръководител: Юлиана Дикова