28.11.2016

11а

В 11 а клас се обучават ученици от две специалности: „Компютърна техника и технологии“ и „Мебелно производство“ Класен ръководител: Ирина Георгиева