Държавни образователни стандарти/Държавни образователни изисквания

Специалност “Компютърна техника и технологии”, професия “Техника на компютърни системи”: https://mon.bg/upload/34633/dos_523050-15022023.pdf

Специалност “Програмно осигуряване”, професия “Програмист”: https://mon.bg/upload/20762/dos_481010.pdf

Специалност “Електрически превозни средства”, професия “Техник по транспортна техника”: https://mon.bg/upload/26487/dos-525010-tehn-transportna_01062021.pdf

Специалност “Промишлен дизайн”, професия “Дизайнер”: https://mon.bg/upload/3084/214010_doi.pdf

Специалност “Оптически комуникационни системи”, професия “Техник по комуникационни системи”:

https://mon.bg/upload/26540/dos-523010-TKomunSistemi.pdf

Специалност “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, професия “Електротехник”:

https://mon.bg/upload/34904/dos_522010.pdf

Специалност “Мебелно производство”, професия “Техник-технолог в дървообработването”:

https://mon.bg/upload/19135/dos_543010_Thenik-darvoobrabotvane.pdf

Специалност “Машини и системи с ЦПУ”, професия “Машинен техник”:

https://mon.bg/upload/24021/dos-521010-mashinen-tehnik.pdf

Scroll to Top