За контакти…

Телефон: +359 58 588 315
9300 гр. Добрич обл. Добрич
ул. „Хан Тервел“ №187
e-mail: info-800021@edu.mon.bg

Длъжност Име Телефон/мобилен телефон
1. Директор Юлиана Дикова 058/588315; 0887/959876
2. Гл. счетоводител Иванка Комарова 058/600507
3. Икономист-управление на персонала/Деловодство Ивелина Пантелеймонова 058/588315
Как да стигнете до ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“
Вид транспорт Номер Пояснение
Автобус 213 посока кв. Рилци
Автобус 304 посока Рилски блокове
Автобус 306 посока Рилски блокове

Актуални разписания може да видите в сайта на община Добрич

Таксиметрови компании

Фирма Номер Втори номер Трети номер
Радио такси 058 666666
Фаворит такси 0898 696 887 0886 600 887 0878 602 887
Президент такси 088 788 8178
Scroll to Top