Лазаровден

Лазаровден и предстоящите пролетни празници отбелязаха учениците от Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“.

Никол, Радослав и Павел от ІХБ клас и Даниела от ІХВ клас взеха участие в радиопредаване. Те запознаха своите съученици с народните традиции, свързани с празниците. В ролята на лазарки се превъплътиха участниците в НП „Заедно в изкуствата и спорта“, модул „Изкуства“ с ръководител инж. Гълъбина Стоянова. Облечени с носии и с венчета от върбови клонки, те поздравиха директора Юлиана Дикова и своите учители. Поднесоха им цветя и благопожелания за здраве. Извиха кръшен добруджански и лазарски танц в дирекцията и учителската стая. В замяна получиха „скъпи дарове“.

Scroll to Top