13.02.2017

Прием след завършено основно образование – седми клас

ПЛАН – ПРИЕМ УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Заповед План-прием 2020-2021

Дневна форма на обучение:

План-прием след завършено основно образование – седми клас

Паралелки и балообразуване

Специалност Професия Брой паралелки Брой свободни места
5230105 Оптически комуникационни системи 523010 Техник по комункационни системи 0,5 13
4810101 Програмно осигуряване 481010 Програмист 0,5 13
5250104 Електрически превозни средства 525010 Техник по транспортна техника 0,5 13
5430101 Мебелно производство 543010 Техник – технолог в дървообработването 0,5 13

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ-ТЕСТ:
• Български език и литература – 9. юни 2020 г.

• Математика – 11. юни 2020 г.