27.04.2017

Техник на компютърни системи

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Професия 523050 Teхник на компютърни системи

Специалност 5230501 Компютърна техника и технологии – трета степен на професионална квалификация

Специалност „Компютърна техника и технологии“