Ден на народните будители

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този ден отдаваме почит към делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията, националната памет и нейните устои. Сред имената на най-почитаните народни будители са светите братя  Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Свети Иван Рилски, Петър Берон, Владислав Граматик, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Найден Геров, Иван Вазов, Любен Каравелов и други, като славата на пръв будител на нацията заслужено носи Паисий Хилендарски.

В навечерието на този светъл духовен празник на българщината, учениците от Професионална гимназия  по техника и стоителство ,,М. В. Ломоносов’’ показаха будна родолюбива памет и почетоха святото дело на народните будители. На вълнуващо задушевно тържество представители на отделните класове и членове на Ученическия съвет припомниха с пламенно слово и богати презентации славни страници от нашата история и завещаните ни завети от нашите духовни водачи.

Професионална гимназия по техника и строителство ,,М.В.Ломоносов’’ винаги се е придържала и е доказала във времето, че държи на спазването на изконните български традиции, възпитанието в родолюбие и съхраняването на родолюбивата памет.

Ломоносовци  показаха, че помнят славните си корените, че са горди с историята си и народните традициите, както и че са възпитавани в съхраняване на българщината.

Днес също имаме своите будители- хората, които просвещават, грижат се за образованието, съхраняват традициите и/или събуждат доброто и усета към красотата. Нека всеки ден да е осмислен с осъзнатост за духовното и красивото, с търсене на будност и стремеж към познание.

Честит и светъл празник на всички: учители- съвременни будители и ученици!

Автор на текста: Михаела Стайкова

Учениците от Професионална гимназия по техника и стротиелство „М. В. Ломоносов“, които взеха участие в отбелязването на Деня на народните будители