Държавни образователни стандарти/Държавни образователни изисквания

Специалност „Компютърна техника и технологии“, професия „Техника на компютърни системи“: 

https://mon.bg/upload/34633/dos_523050-15022023.pdf

Специалност „Програмно осигуряване“, професия „Програмист“: 

https://mon.bg/upload/20762/dos_481010.pdf

Специалност „Електрически превозни средства“, професия „Техник по транспортна техника“: 

https://mon.bg/upload/26487/dos-525010-tehn-transportna_01062021.pdf

Специалност „Промишлен дизайн“, професия „Дизайнер“: 

https://mon.bg/upload/3084/214010_doi.pdf

Специалност „Оптически комуникационни системи“, професия „Техник по комуникационни системи“:

https://mon.bg/upload/26540/dos-523010-TKomunSistemi.pdf

Специалност „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, професия „Електротехник“:

https://mon.bg/upload/34904/dos_522010.pdf

Специалност „Мебелно производство“, професия „Техник-технолог в дървообработването“:

https://mon.bg/upload/19135/dos_543010_Thenik-darvoobrabotvane.pdf

Специалност „Машини и системи с ЦПУ“, професия „Машинен техник“:

https://mon.bg/upload/24021/dos-521010-mashinen-tehnik.pdf

Scroll to Top